Головна / Новини

Новини

29.03.2012

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

     ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Додаток до листа Управління від 27.03.2012 № 140/ТО0810-12

     НА ШЛЯХУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

     З метою реалізації нового Закону України «Про державну службу», на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012, та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 лютого 2012 року, Нацдержслужбі України необхідно розробити та затвердити 11 порядків та розробити 11 проектів постанов Уряду.
      Для реалізації цих завдань у Нацдержслужбі України було створено робочих груп, до яких залучені фахівців профільних міністерств та відомств, експерти недержавних організацій, представників проектів технічної допомоги.
На сьогодні розроблено 9 проектів наказів та 2 проекти постанов Уряду. Ці проекти були оговорені на засіданнях Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади за участі усіх органів державної влади (14 лютого, 15 березня), Громадської ради (13 березня), колегії Нацдержслужби України (16 березня). За підсумками обговорення були надані рекомендації. До опрацювання проектів згаданих документів також долучились експерти канадсько-українського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» (20 – 24 лютого) та проекту Twinning (перша декада березня).
      Для забезпечення участі громадськості в цьому процесі проекти нормативних актів були розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Впровадження Закону України «Про державну службу (нова редакція)».
      З метою отримання зауважень та пропозицій від центральних та місцевих органів виконавчої влади були надіслані відповідні листи з проханням організувати обговорення проектів нормативних актів. В результаті цієї роботи Нацдержслужба отримала значну кількість суттєвих зауважень та конкретних пропозиції до положень проектів.

     Короткий опис згаданих проектів нормативно-правових актів

     Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

     Нова редакція Закону України «Про державну службу» встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (тобто, це посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації). Частиною 5 статті 20 Закону передбачається затвердження типового порядку проведення конкурсу на заняття посад державної служби.
      У розробленому проекті Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби є низка новел:
      Так, визначено етапи проведення конкурсу:

      1. Розміщення оголошення про проведення конкурсу. Державний орган повинен обов’язково його розмістити на своєму офіційному веб-сайті та поширити через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць з дня отримання вакансії. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку інформацію:

 •  умови оплати праці;
 •  основні посадові обов’язки;
 •  інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби.

      3. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводитися відносно відомостей переможця конкурсу. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу переможця конкурсу на державну службу, оголошується повторний конкурс.

     4. Проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції». У проекті порядку співбесіда – як етап проведення конкурсу – здійснюється з метою виявлення відповідності профілів компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби. Цей етап дозволяє керівнику державного органу виявити, крім знань законодавства про державну службу, ще й особисті та професійні якості майбутнього працівника.
      Повторний конкурс проводиться у разі:

 •  виявлення порушень у проведенні конкурсу;
 •  якщо жоден з учасників не пройшов конкурс;
 •  відсутності заяв про участь у конкурсі;
 •  подання заяви про участь у конкурсі однією особою.

      Порядок ведення особових справ державних службовців

      Частиною 2 статті 20 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачається визначення Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців.
 Окрім документів, передбачених діючим Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731, особова справа має містити:

      1. Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
 Відповідно до нового Закону та Указу Президента України від 25.01.12 № 33 спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

      2. Довідку про результати спеціальної перевірки (затверджена Указом Президента України від 25.01.12 № 33).

      3. Медичну довідку про стан здоров’я. Раніше зазначену довідку (форма № 133/о) надавали тільки претенденти на посади керівників, заступників керівників ЦОВВ, а також голови МДА. Тепер медична довідка подається усіма претендентами на зайняття посади державного службовця.

      4. Заяву щодо незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов. У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби через зміну істотних умов служби, він має право подати керівникові державної служби відповідну заяву не пізніш 60 календарних днів з дня ознайомлення про зміну істотних умов. Зазначене регламентується статтею 34 Закону

      5. Медичний висновок щодо неможливості виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я відповідно до пункту 2
 статті 42 Закону, порядок надання якого визначається разом з МОЗ та Нацдержслужбою України.

      6. Акт передачі справ і майна відповідно до статті 44 Закону. У разі звільнення державного службовця факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у 2 примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, керівником служби персоналу та державним службовцем. Один примірник акта видається державному службовцю, інший примірник або його копія долучається до особової справи.

     Пропозиції щодо оновлення особової картки форми П2-ДС:
     Основними суттєвими змінами особової картки є такі доповнення:

 •  окремий розділ щодо наявність пільг, працюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу;
 •  додаток «Результати оцінювання»;
 •  додаток «Відомості про зміни в облікових даних працівника після заповнення особової картки»;
 •  значне розширення розділів щодо відпусток, підвищення кваліфікації, просування по службі;
 •  розділ щодо продовження терміну перебування на державній службі та додаток щодо трудової діяльності взагалі вилучається.

     Типове положення про службу персоналу держаного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату

     Частиною 2 статті 9 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження Типового положення про службу персоналу, через яку здійснюватиметься управління державною службою в державному органі. В проекті Типового положення визначено основні завдання, права та обов’язки кадрових служб, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади.
 Проект містить низку новел:

      1. Залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу, характеру та складності управління персоналом, утворюється окремий структурний підрозділ – департамент, управління, відділ, сектор або вводиться посада спеціаліста з цих питань.
 Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу.
 У разі наявності територіальних органів, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, (далі – підпорядковані організації) чисельність служби персоналу збільшується в залежності від кількості персоналу, супроводження проходження служби якого здійснюється службою персоналу (з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу).

      2. Служба персоналу підпорядковується безпосередньо керівнику державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а у разі відсутності посади керівника апарату – керівнику органу державної влади.

      3. Нові завдання служби персоналу:

 •  здійснення 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу;
 •  визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V;
 •  розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади;
 •  організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності;
 •  здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар’єри;
 •  підписання у межах компетенції акту про факт передачі справ і майна.

     Типовий порядок оцінювання службової діяльності державних службовців

      Частиною 5 статті 29 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового порядку оцінювання службової діяльності державних службовців, яке проводитиметься з метою визначення якості виконання посадових обов’язків, результативності та ефективності служби, а також планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності.
 Розроблений Типовий порядок має низку нововведень:

      1. Відмова від необхідності обов’язкового затвердження порядків оцінювання в кожному органі державної влади. Положенням Типового порядку передбачено, що органам державної влади не потрібно затверджувати окремі порядки оцінювання. Оцінювання проводиться відповідно до Типового порядку, а затверджується лише у разі потреби, ураховуючи специфіку структури органу державної влади.

      2. Оцінювання службової діяльності державних службовців здійснюється безпосереднім керівником, а затвердження результатів – керівником самостійного структурного підрозділу.
 Оцінювання керівників органів державної влади та їх заступників, які призначаються на посади Президентом, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводиться відповідними органами, які призначають їх на посади, у порядку визначеному цими органами.
 Оцінювання керівників центральних органів виконавчої влади, районних, районних в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій проводиться відповідно міністрами, які здійснюють спрямування та координацію цих органів, головами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Оцінювання заступників керівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів здійснюється керівниками відповідних органів у формі індивідуальних співбесід.

      3. У разі необхідності, для забезпечення об’єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання, розгляду письмових заяв (скарг) державних службовців щодо результатів оцінювання, розгляду спірних питань в органі державної влади утворюється комісія з оцінювання.

      4. Запровадження механізму оскарження рішень щодо можливого суб’єктивного оцінювання результатів діяльності державних службовців.

      5. Встановлення чіткого взаємозв’язку результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями щодо проходження державної служби.

     Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

      Проект Порядку підвищення рівня компетентності державних службовців розроблено відповідно до статті 30 нової редакції Закону України «Про державну службу», якою встановлюється новий підхід до навчання держслужбовців, а саме до підвищення рівня їх професійної компетентності, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших інноваційних формах.
 Проект містить декілька новел:

      1. Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує керівник державної служби в державному органі у межах запланованих витрат.

      2. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на 3 роки (у діючому Законі – раз на 5 років).

      3. Закон передбачає підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби в перший рік з дня їх призначення за професійною програмою.
      Головним вищим навчальним закладом у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, підготовки фахівців у сфері державного управління є Національна академія державного управління при Президентові України. Управління підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців здійснюється Нацдержслужбою України разом з Національною академією та органами, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» і яким підпорядковані відповідні навчальні заклади, у межах їх повноважень.

     Про затвердження Порядку визначення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим

      З метою реалізації положень статті 16 нової редакції Закону України «Про державну службу», для гарантування об’єктивного, прозорого та неупередженого процесу прийняття та проходження державної служби запроваджується новий інструмент управління людськими ресурсами на державній службі, що сприятиме підвищенню ефективності її діяльності.

      1. Порядок встановлює послідовність дій під час визначення, погодження, затвердження та оновлення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі – державний орган).

      2. Визначення та розробка вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на заняття відповідних посад державної служби здійснюється службою персоналу разом із керівником структурного підрозділу, в структурі (штатному розписі) якого передбачено цю посаду.

      3. Вимоги до рівня професійної компетентності визначаються відповідальним працівником служби персоналу разом із керівником підрозділу, в структурі якого передбачена згадана посада, на підставі аналізу інформації про зміст виконуваної роботи.

      4. У проекті порядку визначено перелік обов’язкових знань, умінь та навичок державного службовця в державному органі.

      5. Типовий профіль професійної компетентності посад використовується як інструмент відбору, прийняття, просування та оцінювання результатів службової державних службовців у державному органі.

      6. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, можуть переглядатися не частіше, ніж один раз на рік.

     Про затвердження Положення про порядок стажування державних службовців

      Частиною 6 статті 30 нового Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження порядку стажування державних службовців.
 Затвердження Положення дасть змогу всебічно врегулювати питання проходження стажування державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.
 Розроблене Положення про стажування державних службовців суттєво відрізняється від чинного Положення про порядок стажування у державних органах.
 В проекті Положення:

      1. Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

      2. Врегулювано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця.

      3. Визначені права та обов’язки суб’єктів стажування.

      4. Передбачено заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування.

      5. Розроблено типові форми необхідних документів.

      6. Передбачено врахування результатів стажування, з оцінкою відмінно, під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

 Положення є загальнообов’язковим для всіх державних службовців.

     Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку

      Статтею 28 Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.
 Типові правила внутрішнього службового є новелою в законодавстві і розроблені з метою їх максимального відмежування від норм трудового законодавства та врегулювання службових відносин.
 Затвердження Типових правил дасть змогу державним органам розробляти на їх основі власні правила внутрішнього службового розпорядку з урахуванням особливостей роботи та умов служби державних службовців в окремому державному органі.
 Типові правила визначають:

      1. Основні положення щодо режиму роботи державного службовця, перебування його в державному органі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу.

      2. Порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.

      3. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі.

      4. Порядок прийняття та передачі справ та інші положення.
 Кожен розділ визначає окремий порядок, який регулюватиме окрему сферу правовідносин, що складається на державній службі.
 Типові правила є загальнообов’язковими для всіх державних службовців.
 У випадку їх порушення державний службовець буде нести дисциплінарну відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про державну службу».

     Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

      Відповідно до статті 42 нової редакції Закону України «Про державну службу» підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку. Порядок надання згаданого висновку є новелою і визначається спільно спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державної служби та центральним органом влади з питань охорони здоров’я.
      Порядок визначає процедуру видачі закладами охорони здоров’я Медичного висновку про неможливість виконання державними службовцями службових обов’язків за станом здоров’я, форма № 134/о (далі – Медичний висновок). Медичний висновок видається державному службовцю за результатами проведення щорічного профілактичного та/або позачергового (за направленням керівника суб’єкта призначення) медичного огляду у разі встановлення медичною комісією стану здоров’я, що перешкоджає виконанню його службових обов’язків.
 Видачу Медичного висновку здійснює медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичне обстеження.
 Керівник суб’єкта призначення при неможливості державним службовцем виконувати свої службові обов’язки за станом здоров’я, направляє його до закладу охорони здоров’я для проходження медичного огляду. Метою направлення є встановлення фізичної і психофізіологічної придатності державного службовця до виконання його службових обов’язків.
 Члени медичної комісії відповідають в установленому законодавством порядку за об’єктивне, неупереджене прийняття рішень та встановлення діагнозів при проведенні медичних оглядів.
 Контроль за порядком проведенням медичних оглядів здійснює Міністерство охорони здоров’я України.
 У разі незгоди державного службовця з рішенням медичної комісії, він має право протягом десяти днів подати письмову заяву керівнику закладу в якому він проходив медичне обстеження.
 Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені у закладі охорони здоров’я вищого рівня або в судовому порядку.
 Направлення на медичні огляди, їх фінансування, а також оперативний контроль за недопущенням до роботи державних службовців, які не пройшли своєчасно медичний огляд, чи тих, що мають протипоказання до роботи за певною професією, здійснюються керівником суб’єкта призначення в якому перебуває державний службовець

     Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки

      Частиною 3 статті 51 Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки.
      Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки передбачає механізм відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки, за умов передбачених вказаним Порядком.
 В проекті Порядку:

      1. Визначено умови, підстави та види таких непередбачуваних витрат, що підлягають відшкодуванню, у зв’язку із прибуттям державного службовця на роботу.

      2. Передбачено можливість відшкодування непередбачуваних витрат державному службовцю, який перебуває як на території України, так і за кордоном, під час своєї щорічної або додаткової відпустки.

      3. Визначено, що відшкодування таких витрат буде відбуватися за рахунок бюджетних коштів, які передбачені для відповідних цілей у кошторисі розпорядника бюджетних коштів (органу державної влади).

      4. Визначено перелік витрат, які підлягають відшкодуванню і ті, за які таке відшкодування не передбачено.

     Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

     Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», якою запропоновано нову редакцію вказаного Порядку, розроблено Нацдержслужбою України відповідно до частини шостої
 статті 55 нової редакції Закону України «Про державну службу». Проект постанови дозволить врегулювати порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу».
 Проект містить низку новел:

      1. Більш детально виписані права та обов’язки членів комісії з проведення службового розслідування, права та обов’язки особи стосовно якої проводиться службове розслідування.

      2. Врегульовано питання проведення засідань комісії з проведення службового розслідування (протоколювання засідань, кворум, прийняття рішень).

      3. Введено можливість відводу та самовідводу члена комісії.

      4. Визначено процедуру розв’язання конфлікту інтересів, що можуть виникнути у ході проведення службового розслідування.

      5. Деталізовано підстави матеріально-технічного забезпечення комісії.

      6. Визначені процедурні питання в частині строків ознайомлення з актом, строків оскарження, строків повідомлення про призначення службового розслідування.

      7. Визначено в яких випадках проводиться відсторонення особи стосовно якої проводиться службове розслідування.
 Робота щодо нормативного забезпечення виконання нового Закону України «Про державну службу» продовжується.
 Проекти решти нормативно-правових актів розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція).
 В рамках організаційного забезпечення виконання вищезазначеного Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження нового Закону України "Про державну службу", Нацдержслужба України забезпечить:

 •  проведення навчальних програм (основна частина навчання буде проведена восени поточного року);
 •  обов’язкове підвищення кваліфікації з питань нового законодавства керівників та працівників кадрових служб державних органів;
 •  розроблення закладами післядипломної освіти спеціалізованих тематичних семінарів;
 •  запровадження тренінгів для керівників кадрових служб, спрямованих на оволодіння навичками сучасних технологій менеджменту персоналу, зокрема інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

     Всіх бажаючих долучитись до створення професійної та ефективної державної служби запрошуємо взяти участь в обговоренні проектів актів , необхідних для впровадження нового Закону України «Про державну службу» та надавати свої пропозиції та зауваження Нацдержслужбі України.

 

 

Iнші новини

20.09.2016

Відбувся семінар присвячений сучасним вимогам по проведенню ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, що реалізуються на агропродовольчих ринках. 16 вересня 2016 року відбувся семінар організований Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області щодо посилення державного...

16.09.2016

16 вересня 2016 року відбувся семінар організований Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області щодо посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпекою харчових продуктів на ринках у зв’язку з напруженим епізоотичним станом в Україні. Під час семінару були розглянуті такі...

08.07.2016

     У Черкаській області зафіксовано спалах АЧС        4 липня 2016 року у СФГ «Джерело-Г» (с. Лісове, Тальнівського району, Черкаської області) зареєстровано загибель 5-ти голів свиней віком 6 місяців.      За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, при...

07.07.2016

     Епідситуація в Україні із захворюваності людей на сказ      Держпродспоживслужба повідомляє, що за оперативними даними з початку 2016 року в Україні зареєстровано 3 випадки сказу серед людей.      Протягом червня зареєстровано 2 випадки сказу серед мешканців м. Києва та Рівненської області.  ...

30.06.2016

У Чернігівській області зафіксовано спалах АЧС   У Чернігівській області в особистому підсобному господарстві громадянина, який проживає в с. Хибалівка Куликівського району Чернігівської області, з 28.06.2016 по 29.06.2016 зареєстровано загибель 5 із 32 наявних голів свиней, - повідомляє Головне управління...

29.06.2016

     На Миколаївщині зафіксовано спалах АЧС        28 червня 2016 року у ПСП "Партизанська іскра", що у селі Кримка Первомайського району Миколаївської області, фахівці ветеринарної медицини зафіксували спалах АЧС.       Так, у згаданому господарстві загинуло 9 із 125 голів свиней.     ...

12.05.2016

     12.05.2016 11:55        У Хмельницькій області (с. Гірчична, Дунаєвецький район) зафіксовано спалах африканської чуми свиней, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.        З 03.05.2016 по 10.05.2016 в особистому підсобному господарстві громадянина N зареєстровано...

05.05.2016

         У рамках зобов’язання України з регламентації європейського харчового законодавства та на виконання Постанови КМУ від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в Україні створено новий орган контролю –Державна служба України з питань безпечності...

22.04.2016

     Розміщено для публічного обговорення проекти положень про установи ветмедицини у новій редакції        Розміщені для публічного обговорення проекти положень про установи ветеринарної медицини у новій редакції.        Зауваження та пропозиції просимо надавати за електронною...

18.04.2016

     Володимир Лапа та керівники терорганів Держпродспоживслужби обговорити основні питання функціонування Служби в регіонах        Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа провів нараду з виконуючими обов’язки керівників...

04.04.2016

     Питання скасування мораторію на перевірки може вирішитися у найближчі тижні, - Голова Держпродспоживслужби        Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа розраховує на те, що рішення про скасування мораторію на перевірки підприємств,...

28.03.2016

     Створення Держпрожспоживслужби перебуває на фінальному етапі        Створення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перебуває на фінальному етапі, - наголосив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час наради з питань обговорення...

25.03.2016

     У Харківській області виявлено сибірку.        У Харківській області встановлено факт захворювання тварини на сибірку. Збудник виявлений у м'ясі забитої 19.03.2016 р. свиноматки, яка утримувалася у підсобному господарстві в місті Чугуєві, повідомляє Головне управління ветеринарної медицини в...

24.03.2016

Увага АЧС!        З початку року в Україні було зареєстровано 7 випадків АЧС а саме: 3 у Полтавській, 1 у Житомирській, 1 у Кіровоградській та 2 у Одеській області.      В зв’язку з цим головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій області нагадує про необхідність дотримання правил утримання...

09.03.2016

     З 9 березня 2016 року розміри плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю змінено, згідно з Наказом від 26.01.2016 № 18 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96".      З 9 березня 2016 року...

02.03.2016

         На 62-му році життя померла ветеран служби ветеринарної медицини,  колишній начальник головного управління ветеринарної медицини Запорізької області Стулова Валентина Василівна.               Народилася Валентина Василівна 12 лютого 1955 року в с.Замірці, Дергачовського...

31.12.2015

Вітаємо з новим 2016 роком   ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Від імені колективу головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області та себе особисто, прийміть найщиріші вітання з Новим 2016 роком та Різдвом Христовим!   Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть Вам і Вашим родинам...

14.12.2015

     10-11.12.2015 відбувся семінар присвячений заходам по недопущенню збудника африканської чуми свиней на територію Запорізької області.        10-11.12.2015 відбувся семінар - навчання на тему: «Профілактика та діагностика африканської чуми свиней та інших інфекційних захворювань. Організація державного...

30.11.2015

     Семінар у рамках інструмента TAIEX «Розробка системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) при виробництві кормів і кормових добавок для тварин в Україні»        Представники головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області - начальник...

12.11.2015

     Нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики      Держветфітослужбою України розроблено, а постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 896 затверджено - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі Ліцензійні...

30.10.2015

     Четвертий етап навчань майбутніх аудиторів з безпечності харчових продуктів,процедур, заснованих на принципах НАССР.          Євросоюз допомагає Україні впровадити європейську систему контролю якості продуктів харчування. Державні інспектори ветеринарної медицини Запорізької...

07.09.2015

     04.09.2015 відбувся семінар присвячений заходам по недопущенню збудника африканської чуми свиней на територію Запорізької області.        04.09.2015 відбувся семінар - нарада на тему: «Профілактика та діагностика африканської чуми свиней. Заходи по недопущенню виникнення АЧС. План дій при підозрі...

02.09.2015

     28.08.2015 відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації під головуванням начальника головного управління ветеринарної медицини області Д.О. Дойнова.        У зв’язку з погіршенням епізоотичної ситуації щодо АЧС в Україні, а саме спалахів...

14.08.2015

Інформаційні матеріали по АЧС   Листівка 1 Листівка 2 Листівка 3

11.08.2015

     Брифінг начальника Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області присвячений АЧС.        11.08.2015 року відбувся брифінг начальника Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області присвячений ситуації з Африканською чумою свиней, що склалась в Україні та...

27.05.2015

     В період з 17.05.2015 по 26.05.2015 відбувся візит до України фахівців Генеральної адміністрації нагляду за якістю, інспекції і карантину Китайської Народної Республіки (AQSIQ) з оцінки державної системи контролю та проведення інспектування та реєстрації потужностей, на яких здійснюється виробництво білкових кормів на...

22.10.2014

     ЄС сприяє проведенню навчань майбутніх аудиторів з безпечності харчових продуктів в Україні        Державніінспектори ветеринарної медицини Запорізької області, 14.10.2014г. взяли участь у першому навчальному заході, згідно проекту "Вдосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в...

21.10.2014

     Заходи щодо ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней у Чернігівській області.        30.08.2014 в с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, в особистому господарстві гр. Пилипець Л.Г. було виявлено захворювання двох свиней.       При здійсненні...

20.10.2014

     17 жовтня 2014 року пройшло навчання спеціалістів головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області        17 жовтня 2014 року пройшло навчання спеціалістів головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області, управлінь ветеринарної медицини районів та міст, ЗРДЛВМ,...

02.09.2014

     Держветфітослужба України інформує про виникнення африканської чуми свиней в с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області.        За повідомленням головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області в с. Охрамієвичі Корюківського району виявлено захворювання...

08.08.2014

     Збір коштів для допомоги воїнам збройних сил України        Напередодні Дня працівників ветеринарної медицини України Асоціація  спеціалістів ветеринарної медицини Запорізької області та всі установи ветеринарної медицини області оголосили збір коштів для допомоги воїнам збройних сил...

29.07.2014

     Бріфінг начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області        29.07.14 відбувся бріфінг начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області Дойнова Д.О. щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки області:...

21.07.2014

     Призначення начальника Головного управління ветеринарної медицини в запорізькій області   НАКАЗ № 339-к від 17 липня 2014 року м. Київ "Про призначення начальника Головного управління ветеринарної медицини в запорізькій області".  

21.05.2014

     Щодо призначення на посаду працівника, який був звільнений з такої посади у зв’язку з призовом на військову службу        Пунктом 3 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) підставою для припинення трудового договору є: призов або вступ працівника на військову службу,...

28.04.2014

     Набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" № 1193 -VII      26.04.2014 набрав чинності прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких...

12.02.2014

     Заходи щодо недопущення поширення АЧС в Україні         В Україні продовжують боротися з африканською чумою свиней (далі – АЧС). Ця хвороба, яку виявили нещодавно на Луганщині, несе загрозу не лише галузі тваринництва, але й експортному потенціалу. Зокрема, якщо інфекція буде поширюватися, низка...

15.01.2014

     Загиблих диких кабанів на території Запорізької області не виявлено        Відповідно до інформації Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області, 5 січня 2014 року під час контролю державного кордону України спеціалістами Держприкордонслужби  України на території...

23.12.2013

     Головним управлінням ветеринарної медицини в Запорізькій області проведено атестацію державних службовців         Відповідно до наказу головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області від 18.10.2013 року № 162 «Про проведення атестації державних службовців», головним управлінням...

26.11.2013

     Cемінар – навчання з державними інспекторами         22 листопада 2013 року, на базі Запорізької державної регіональної лабораторії ветерианрної медицини був проведений семінар – навчання з державними інспекторами  на тему: “Організація державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю...

17.11.2013

     Професійний розвиток – важлива складова формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»         В умовах проведення комплексної модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка закладає підвалини прозорості, ефективності та...

12.11.2013

     Сьома щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови           7 – 8 листопада 2013 року у Національному агентстві України з питань державної служби проходила Сьома щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови. Конференція відбувалася за підтримки Робочої...

20.10.2013

     Запорізька міська державна лікарня ветеринарної медицини інформує:        Запорізька міська державна лікарня ветеринарної медицини  інформує населення міста, що тимчасово призупинена діяльність державної лікарні ветеринарної медицини Заводського району за адресою: вул. Орджонікідзе, 57-а,  у...

06.10.2013

     Головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій області повідомляє:        Усіх громадян, суб’єктів господарювання що займаються обігом рибопродукції в Запорізькій області головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій області повідомляє про хід виконання Постанови...

22.09.2013

     Щодо права державного службовця займатись медичною практикою на умовах сумісництва        Частиною першою статті 16 Закону України «Про державну службу» визначено, що на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про засади запобігання і протидії...

10.09.2013

     В новому навчальному році 1485 слухачів розпочнуть підготовку за спеціальностями галузі знань «Державне управління» у 26 вищих навчальних закладах        З метою реалізації Стратегії державної кадрової політики, що є складовою Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних...

25.08.2013

Головне управління ветеринарної медицинив Запорізькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:   начальника управління:   •  ветеринарної медицини в м. Запоріжжі Запорізької області   заступника начальника:   •  управління ветеринарної медицини в Бердянському районі...

30.07.2013

     Посилено запобіжні заходи проти африканської чуми свиней      Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (далі АЧС) на кордонах України продовжує залишатися дуже напруженою.  У червні-липні в Російської Федерації  зареєстровано 85 неблагополучних пунктів, всього за сім місяців 2013 року ...

04.04.2013

Про посилення запобіжних заходів проти африканської чуми свиней        Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней (далі АЧС) на кордонах України різко ускладнилася. У червні 2013 року в Ростовській, Воронезькій, Смоленській, Тульській, Тверській та Волгоградській областях Російської Федерації...

31.03.2013

     Держветфітослужба України підсумувала результати діяльності у 2012 році        У м. Києві 28.03.2013 відбулося розширене засідання колегії Державної ветеринарної та фітосанітарної  служби України за підсумками  реалізації  державної політики у сферах ветеринарної медицини, карантину, захисту...

03.03.2013

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році        На виконання Указу Президента України від 05.04.2012 № 246 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського...

10.02.2013

     Про підведення підсумків роботи служби ветеринарної медицини Запорізької області за 2012 р       05 лютого 2013 року вЗапорізькому районі у приміщенні Інституту олійних культур було проведено засіданнярозширеної колегії  по підведенню підсумків роботи служби ветеринарної медицини за 2012 рік та її...

04.02.2013

     Єдиний розмір плати за ветеринарні послуги        Повідомляємо, що затверджено наказ Мінагрополітики України від 31 жовтня 2012 року № 666 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин,які надаються органами та установами, що...

16.01.2013

     У селі Комишуватка Приморського району Запорізької області знято оголошений через африканську чуму свиней карантин      Відповідно до рішень    надзвичайної протиепізоотичної комісії при Приморській райдержадміністрації від 25.12.  2012  року № 95 та надзвичайної протиепізоотичної комісії...

12.11.2012

     Інформація щодо епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней в Запорізькій області        Останнім часом у ЗМІ (зокрема на каналі «1+1») з'являються  повідомлення  щодо можливості зараження від продукції,  отриманої під час переробки тварин з першої загрозливої зони (10 км) по...

07.10.2012

     Обзор прессы сентябрь        В Тверской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней       03.09.2012      В пятницу вечером специалистами отдела вирусологии, ПЦР и ИФА ФГБУ «Тверская МВЛ» вновь был выявлен генетический материал вируса АЧС среди кабанов нашего региона. В...

23.09.2012

     Про зняття карантину з сибірки у с. Вознесенка Мелітопольського району        На засіданні  надзвичайних протиепізоотичної та протиепідемічної комісій при Мелітопольській райдержадміністрації від 5 вересня  2012 року підписане і набуло чинності рішення про зняття карантину щодо сибірки з с....

10.09.2012

Розроблення державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року        Сьогодні Україна у процесі поступової інтеграції до правового простору Європейського Союзу наполегливо реформує систему державно-управлінських відносин.  Адміністративна реформа як один із напрямів...

05.09.2012

Обзор прессы август (продолжение)        О состоявшемся заседании Коллегии Россельхознадзора      17 августа 2012 г      Заседание было посвящено обсуждению комплекса неотложных мер по борьбе с африканской чумой свиней и недопущению ее дальнейшего распространения по территории России.  ...

04.09.2012

     Обзор прессы август (начало)        В Волгоградской области обнаружены новые очаги АЧС      июль 31 2012      Новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в одном из личных подсобных хозяйств в селе Шелестово Октябрьского района и на ферме ОАО имени Крупской Котельниковского...

26.08.2012

Роз’яснення щодо тимчасових обмежень обігу тваринницької продукції        У зв'язку з веденням карантину по АЧС на с. Комишуватка Приморського району та провадженням певних  обмежень на обіг тваринницької продукції на території області, до органів державної влади та головне управління ветеринарної...

22.08.2012

Щодо виявлення сибірки у Запорізької області        18 серпня поточного року поблизу села Вознесенка у Мелітопольському районі виявлено захворювання сибіркою однієї голови молодняку великої рогатої худоби. (експертиза Запорізької обласної державної лабораторії ветеринарної медицини від 18.08.2012 №...

14.08.2012

     Cтворено нормативне підґрунтя професійної та ефективної державної служби (продовження статті)        Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 № 44 «Про затвердження порядку ведення, обліку  та зберігання особових справ державних службовців»      Зареєстровано в Мін’юсті від 27.04.2012...

12.08.2012

     СТВОРЕНО НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  (початок статті)        Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної служби в поточному році є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2013 року нової...

09.08.2012

     Інформація про випадок африканської чуми свиней у Запорізькій області        У  Приморському районі на подвір’ї гр. Алтухова В.М. (с. Комишуватка, вул. Шевченко, 93)  31.07.2012 року було виявлено захворювання свиней на  африканську чуму свиней.      Рішенням Державної надзвичайної...

15.07.2012

На шляху створення цілісної системи роботи з кадрами        Указом Президента України від 20 липня 2012 року № 453/2012 затверджено План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки. Підготовку згаданого Плану забезпечено Нацдержслужбою України відповідно до...

03.07.2012

     Обзор прессы июнь 2012        Астана - 6 июня /KZinform/.      Казахстанским владельца скота в 2011 году из бюджета было   выделено более 462 млн тенге на возмещение ущерба за уничтоженный скот, зараженный ящуром, сообщает пресс-служба ГУ «Республиканский противоэпизоотический...

14.06.2012

     Привітання Голови Нацдержслужби України В`ячеслава Толкованова з Днем державної служби   Шановні колеги!         Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем Державної служби.       Ваш внесок у становлення та розвиток незалежної Української держави є безцінним. Державний...

12.06.2012

     Інформація про формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році        Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в...

05.06.2012

Обзор прессы май 2012      Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Тульской области      15:10 02/ 05/ 2012      Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на территории охотничьего хозяйства в Тульской области, говорится в сообщении Россельхознадзора.      Так, сотрудниками управления...

27.05.2012

     ЩОДО СТАНУ ПІДГОТОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 4050-VI «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»      2012 рік – рік комплексної реформи державної служби.      Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної...

20.05.2012

     НА СТАРТІ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» Додаток   до листа Управління від 14.05.2012 № 202/ТО0810-12     Цьогоріч п’ятий ювілейний конкурс за звання кращого державного службовцяпроводиться у контексті виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження...

14.05.2012

     Обзор прессы апрель 2012      Ущерб от АЧС в Белгородской области может составить около 7 млрд руб      17:17 05/04/2012 БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости.      Белгородские власти подсчитали приблизительный ущерб от заноса вируса африканской чумы свиней в один из районов региона: непрямые потери...

15.04.2012

     КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (Додаток  до листа Управління від 19.04.2012   № 173/ТО0810-12)      В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, пріоритетного значення набувають питання модернізації...

05.04.2012

     Обзор АЧС март 2012      Российская Федерация - вспышка ящура в Приморском крае       2 марта 2012 года       Ящур был обнаружен на частной ферме в деревне Усачевка в Приморье (Приморский край) в отдаленном юго-восточном уголке страны. Вспышка поразила шесть коров и одну овцу из 240 голов КРС, 35...

18.03.2012

     МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ      Додаток 1 до листа Управління від 12.03.2012     № 112/ТО0810-12      МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ  ДЕРЖАВНИХ...

04.03.2012

     Обзор АЧС февраль 2012      АЧС. Очаг 1: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Среднеахтубинский район, государственный заповедник регионального значения «Лешевский» Дата возникновения очага – 29.01.12 Вид животных – дикие кабаны (заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 2, убито - 0) Возбудитель инфекции:...

19.02.2012

     Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток) Наказ №160 від 30.12.2011 (м. Київ) «Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток)»   Регламент на видачу ветеринарних документів та дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного...

12.02.2012

     Стратегія державної кадрової політики      СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ - ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ      Президентські модернізаційні реформи, спрямовані на реалізацію національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної,...

05.02.2012

     Распространение Болезни Шмаленберг      В северо-западной Европе (Голландия, Германия, Бельгия) с августа 2011 года появилось новое эмерджентное) заболевание обусловленное вирусом Шмалленберг (ВШ).      Возбудитель классифицирован как представитель рода Ортобуньявирус, cерогрупп Симбу (18...